POLİTİKAMIZ

           Kuruluşumuz, özel ve standart ürünlerimiz ile müşterilerimizin beklentilerini en üst kalite düzeyinde karşılayacak özelliklerde olmasını, bu amaçla  gerçekleştirilen tüm           faaliyetlerde kuruluşun ve çalışanların; kalite, sağlık ve güvenlik performansını sürekli arttırmayı en temel ilke olarak kabul etmektedir.

          Bu ilkelerin sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak üzere;

 • Ulusal ve Uluslararası standartlara uymak.
  Yürürlükte bulunan ürün standartları ve kuruluşumuzu ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları sağlanıp uygulanacaktır.
 • Çevre ve güvenlik içim tüm riskler değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.
  Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, hizmet alımları da dahil olmak üzere tehlikeler belirlenecek, riskler değerlendirilecek, risk kontrolleri yapılacak, çalışanlar tarafından saha, faaliyet içerikli ramak kala, risk bildirimleri alınarak tehlike ve zararların önlenmesi sağlanacaktır.
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak.
  Ürünlerimiz müşterilere zamanında teslim edilecek, teslimat sonrası müşterilerimizden geri beslemeler (anketler, müşteri şikayetleri) alınıp değerlendirilecektir. Müşterilerimizi ilgilendiren konularda gerekli güncel bilgiler aktarılacaktır.
 • Çalışanların Motivasyonunu sağlamak.
  Çalışanların kalite ve iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının bilincinde olmaları için sürekli olarak eğitimlerin alınması sağlanacaktır.
 • Sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
  Çevre bilinci geliştirilerek çevre korumasına gereken önem verilecektir. Müşteri memnuniyeti için kurulan, müşteri odaklı kalite sisteminin ve iş yeri sağlık ve güvenliğini artırmak için kurulan iş sağlığı ve güvenliği sisteminin tüm kurallarının yerine getirilmesi, etkinliğinin artırılması için sürekli iyileştirme faaliyetlerinin tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirileceğini taahhüt ederiz.