ÜRÜNLERİMİZ

Standart Beton

TS-EN 206 hazır beton standartlarında belirtilen tüm beton sınıflarını bilgisayar kontrollü otomatik santrallerde üretmektedir.

Su Geçirimli Beton

Portland çimentosu, kaba agrega, kimyasal katkı, su ve az miktarda ya da hiç ince agrega kullanılmadan oluşturulan neredeyse sıfıra yakın çökme gösteren boşluklu yapıya sahip...

Püskürtme Beton

Basınçlı hava yoluyla işlenmeye uygun olarak hazırlanmış yüzeyler üzerine püskürtülen ve püskürtme basıncıyla istenilen yüzeyler üzerine yapışan beton veya harçtır.

Silindirle Sıkıştırılmış Beton

SSB, çok kuru kıvamdaki betonun inşaat sahasına taşınıp serilmesinden sonra silindirlerle sıkıştırılması ile imal edilir.

Kendiliğinden Yerleşen Beton

Deprem bölgelerindeki çok sık donatı aralıklarının olduğu yapılarda kullanılmak amacıyla 1980’li yılların sonlarında...

Standart Beton

   

      TS-EN 206 hazır beton standartlarında belirtilen tüm beton sınıflarını bilgisayar kontrollü otomatik santrallerde üretmektedir.

     Üretilen beton transmikserlerle şantiyelere taşınarak beton pompaları ile istenilen yere dökülmektedir.

     Çağımızın yaygın kullanışlı, taşıyıcı yapı malzemesi betonun özellikleri sürekli geliştirilmektedir.

     Betonun yapıda güvenilir bir biçimde işlevini yerine getirebilmesi için tasarım, üretim, taşıma, yerleştirme ve bakım aşamalarının profesyonelce gerçekleştirilmesi gerekir.

hazirbetontemini-0906

BASINÇ DAYANIM SINIFI

EN DÜŞÜK KARAKTERİSTİK SİLİNDİR DAYANIMI FCK,SİL N/ MM²

EN DÜŞÜK KARAKTERİSTİK KÜP DAYANIMI FCK,KÜP N/ MM²

C 8/10

8

10

C 12/15

12

15

C 16/20

16

20

C 20/25

20

25

C 25/30

25

30

C 30/37

30

37

C 35/45

35

45

C 40/50

40

50

C 45/55

45

55

C 50/60

50

60

C 55/67

55

67

C 60/75

60

75

C 70/85

70

85

C 80/95

80

95

C 90/105

90

105

C 100/115

100

115

                                                                                     ——————————————————————————————

YOĞUNLUĞUNA GÖRE BETON SINIFLARI

SINIF

SINIR DEĞERLER – BİRİMİ HACİM KÜTLESİ (KG/M³)

Ağır

>2000; <2600

Normal

>800; <2000

Hafif

<800

                                                                                      ——————————————————————————————

ÇÖKME SINIFLARI

SINIF

SLUMP (ÇÖKME), MM

S1

10 – 40

S2

50 – 90

S3

100 – 150

S4

160 – 210

S5

≥220

Su Geçirimli Beton

        Geçirimli beton; Portland çimentosu, kaba agrega, kimyasal katkı, su ve az miktarda ya da hiç ince agrega kullanılmadan oluşturulan neredeyse sıfıra yakın çökme gösteren boşluklu yapıya sahip beton olarak tanımlanabilir.

       Doğru tasarlanmış geçirimli beton yağışın akışa dönüş oranını azaltmada başarılı bir malzemedir. Aynı zamanda geçirimli betonun içerdiği boşluklar sayesinde araç tekerlerinden kaynaklanan gürültüyü emebilmesi, ağır kirletici metalleri bünyesinde tutarak drene edilen suyun kalitesini arttırması (filtreleyici), bünyesindeki boşlukların sıcaklığı hapsedebilmesi sayesinde şehirlerde oluşan kentsel ısı adası etkisini elimine edebilmesi en önemli avantajlarındandır.

        Geçirimli beton-poroz beton yüzeyler kentleşmenin bu olumsuz etkisini yüzeysel su akışlarını azaltarak etkisizleştirmekte ve drenajla beraber su kaynaklarını korumaktadırlar. Buna ek olarak geçirimli betonlar, boşluklu bir yapıya sahip olmasıyla saklama alanı olarak da görev alarak yağmur suyunun filtrasyon sürecini, boşluklarındaki aerobik bakterilerin zararlı kirleticiler ve kimyasalların yıkanmasına yardımcı olmasıyla, sağlayarak temiz suyun toprağa iletilmesini sağlayabilirler.

GEÇİRİMLİ BETON NERELERDE KULLANILIR? GEÇİRİMLİ BETON UYGULAMALARI

        Geçirimli beton-poroz betonun yüksek oranda içerdiği boşluklardan suyu drene edebilmesi, yağmur suyunu yeraltına süzerek yüzeysel su akışını azaltması, yeraltı su kaynaklarını koruması, sürdürülebilir inşaatı desteklemesi, çevre ile alakalı endişeleri gidermeye yönelik çözümler sağlaması sebebiyle Birleşik Devletler Çevre Koruma Dairesi tarafından en iyi “yağmur suyu yönetim çözümlerinden biri” olarak tanımlanmış ve yerleşim yoğunluğu düşük bölgelerde uygulama yükümlülüğü getirilmiştir.

GEÇİRİMLİ BETONUN UYGULAMA ALANLARI

  • Kaldırımlar ve yollar,
  • Otoparklar,
  • Yaya geçitleri,
  • Tenis kortları,
  • Bahçe avluları,
  • Yüzme havuzu kenarları,
  • Geçirimli temel uygulamaları,
  • Sera altı döşemeleri ve
  • Peyzaj düzenlemeleri.

Püskürtme Beton

        Püskürtme beton (shotcrete beton), basınçlı hava yoluyla işlenmeye uygun olarak hazırlanmış yüzeyler üzerine püskürtülen ve püskürtme basıncıyla istenilen yüzeyler üzerine yapışan beton veya harçtır.

        1920’de dinozor iskeletlerini korumak için kullanılan püskürtme beton daha sonra tünel kazılarında ve şev yüzeylerinde kaplama olarak uygulanmaya başlanmıştır. Püskürtme beton karışımların çimento miktarı normal betona göre daha fazladır. Beton püskürtülerek yerleştirilirken aynı zamanda püskürtme etkisiyle sıkıştırılmış olur. Karışımlar genellikle daha yüksek ilk ve son mukavemet için dizayn edilmiştir. Ayrıca sürtünme direnci faktörü emniyetli olduğu için karışımların düzgün oranlanması özel özen gerektirir. Püskürtme betonda kum içeriği toplam agreganm ağırlıkça %55- %65 arasındadır.

         Beton yüzeye yüksek bir hızla püskürtüldüğü için yapışma ve sıkışma tam olur. Püskürtme betonu yüzeye ileten hortum çapı 30-65 mm arasında değişir. Genel olarak ifade edilirse, hortum çapı, kullanılan agreganm tane çapının 3 katı olmalıdır. Hortum boyu ise 10 ile 100 m arasında olabilir, ancak 10-30 m ortalama boy tercih edilmelidir.

glo-shotcrete-05_1-1

Püskürtme Betonlar Nerelerde Kullanılır?

       Tünellerde, madenlerde, hidrogüç projelerinde, şev stabilizasyonlarında  kaya ve zemin desteği için kuru karışım ve yaş karışım püskürtme betonu kullanılır. 

       Püskürtme betonun priz hızlandırıcılarını sodyum silikatlar, alüminatlar ve alkali içermeyen priz hızlandırıcılar olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

      Püskürtme beton katkıları, çimento tipine, istenilen priz ve mukavemet değerlerine göre çimento ağırlığının % 3- %10 oranında kullanılırlar. Priz hızlandırıcıları olumlu etkilerinin  yanı sıra nihai mukavemetlerde belirli düşüşlere (özelikle sodyum silikatlar ve alüminatlar) neden olurlar. Bu sebepten dolayı priz hızlandırıcının dozajı çok önemlidir ve mümkün olduğunca az olmalıdır.

      Püskürtme betonun katkıları genellikle beyaz ve krem renkli olup toz ve sıvı haldedir. Yoğunluğu 20°C’ de 1,1 kg/lt dir.

Püskürtme Betonu Nedir Katkısı

Taze Beton Üzerindeki Etkileri: Hızlı priz alma, geri sekme oranının azaltılması ile kalın tabakalar halinde düşeyde ve yatayda tutunabilme, kohezyon artışı.
 
Sertleşmiş Beton Üzerindeki Etkileri: nihai neton dayanımında %20-%25 düşüş, yetersiz durabilite, donma çözülme direncinde azalma, yüksek hidrolik rötre.

Silindirle Sıkıştırılmış Beton

          Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB), kaplamalarda
kullanılan geleneksel titreşimli betonla benzer
dayanım özellikler gösteren ve ve onunla aynı temel
bileşenlerden (iyi gradasyonlu agregalar, çimento
ve su) oluşan, ancak farklı karışım oranlarına sahip
bir kaplama malzemesidir.

          SSB, çimento stabilizasyonu olarak da adlandırılan
ve temel tabakaların yapımında kullanılan çimento
ile işlenmiş malzemelerle karıştırılmamalıdır. Tüm bu
karışımların ardında yatan temel yaklaşım genel olarak
benzerdir: bir miktar agrega, çimento (veya hidrolik
bağlayıcı) ve az miktarda su karıştırılır, sonra da bu
karışım silindirler vasıtasıyla sıkıştırılır. Ancak SSB’ler ile
karşılaştırıldığında bu çimento ile işlenmiş malzemeler,
çok daha düşük bir çimento içeriğine, dolayısıyla
da daha düşük bir mukavemete sahiptir. 

Uygulama Alanları

• Ağır hizmet uygulamaları
– Limanlar ve havaalanları
– Askeri tesisler
– Intermodal (Karma) tesisler

• Hafif ticari ve endüstriyel uygulamalar
– Depolar ve imalat tesisleri
– Ticari ve endüstriyel otoparklar
– Bakım ve depolama alanları

• Karayolu uygulamaları
– Otoyollardaki toplayıcı yollar ve emniyet şeritleri
– Küçük ölçekli anayollar
– Şehiriçi sokaklar ve yerel yollar
– Ana yollar ve otoyollar

Kendiliğinden Yerleşen Beton

          Kendiliğinden yerleşen beton (KYB), kimyasal katkı kullanılarak yüksek akıcı kıvamda üretilen bir tür özel betondur. Bu tür betonların yerleştirilmesi daha kolay olacağı gibi, işlenebilirlikten doğan hatalar da azaltılmış olur Daha kaliteli beton ve beton ürünlerinin elde edilmesi kolaylaşır. Bu çalışmada, KYB’nin tarihsel gelişimi, tanımı, avantajları, özelikleri, bu özeliklerin belirlenmesi için yapılan deneyler ve kullanım alanları derlenmiştir. Son zamanlarda, dünyada yaygın şekilde kullanılmaya başlanan KYB’nin özeliklerinin iyi bilinmesi beton sektörü açısından yararlıdır.

Kullanım Alanları

-Güçlendirme projeleri

-Sık donatılı elemanlar

-Estetik kalıp tasarımları

-Zor ve ulaşılmaz kalıplar

-Vibratör kullanılamayan yerler